Esmaabikoolitus

Kooskõlastatult EV sotsiaalministeeriumiga pakume esmaabi välja- ja täiendõpet ettevõte töötajatele. Koolituse aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud EV sotsiaalministeeriumi määrus nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". Meie koolitusluba nr on 12/2008 10.04.2008. Koolitaja on pikkaajalise kiirabi töökogemusega.

Koolitust on võimalik tellida firmasiseselt. Parim kingitus, mille tööandja oma meeskonnale teha saab, on õpetus, mille abil töötaja end tulevikus suurest südamevalust säästa võib. Esmaabikoolitus on osalejate jaoks ühendav kogemus, intrigeeriv ja põnev, mis kauaks meelde jääb.

Koolituse tunnistus on aktsepteeritav tööinspektsiooni poolt.